Platební styk

… jednoduše přes překážky

 

Nejistota, se kterou se účastníci v obchodě setkávají, často vzniká tím, že se smluvní strany neznají, čímž vznikají pochybnosti o schopnosti kupujícího zaplatit, a prodávajícího dodat sjednané zboží.

 

Systém EUROCLEARING nabízí řešení !!!

Služba, která znamená jistotu pro Vaše obchody.  Systém EUROCLEARING je správce účtů , organizuje, řídí, zajišťuje a připravuje platební schopnost klientů k danému obchodu.

Díky znalosti klientely, a za pomoci speciální operace  ”AUTORIZACE CLEARINGOVÉ TRANSAKCE” se stává garantem vzájemné bilance na účtech klientů.

 

… nevznikají zádné pohledávky